Utama > VISI DAN MISI

13-Feb-2019

VISI SRI SEREMBAN

Menjadi institusi pendidikan yang unik, cemerlang dan terbilang

MISI SRI SEREMBAN

Menyediakan pendidikan bersepadu di peringkat asas, rendah dan menengah.

Melaksanakan tarbiyyah yang lengkap dan seimbang di antara pendidikan jasmani, aqli, emosi dan rohani.

Membina generasi yang bertakwa, berketrampilan, relevan dan komited.